Ons Manifest

‘Het komt later wel.’

‘De overheid moet dat maar oplossen.’

‘Hoe effectief is het nou eigenlijk?’

‘Ik betaal al belasting.’

‘Er zijn zoveel problemen.’

‘Welk verschil kan ik nu maken?’

Excuses, excuses...
We hebben allemaal onze excuses om niets te doen. Er zijn altijd redenen genoeg om alles bij het oude te laten, en gewoon je leven te leiden.
Maar ondertussen knaagt er iets, want met jou gaat het goed. Hoe zou dat komen?
Zou het iets te maken hebben met het land waar je wieg stond? Met de wijk waarin je opgroeide? Met de hulp die je hebt gekregen van je ouders?
Het voelt goed om de successen van ons leven op ons eigen conto te schrijven.
Maar zeg nu zelf: als je op de verkeerde plek was opgegroeid, had je dan ook gestaan waar je nu staat?

Snelheid
Met succes komt verantwoordelijkheid. En verantwoordelijkheid kun je nemen – vandaag.
Jij hebt als individu namelijk iets wat geen enkele overheid of multinational heeft: snelheid.
De snelheid om een knoop door te hakken. Een beslissing te nemen.
En met die beslissing kun je anderen ook weer in beweging zetten, want gedrag is besmettelijk.

Doneren
Het goede nieuws is dat veel van de grootste problemen oplosbaar zijn met simpelweg meer geld – en dat jij daar een grote bijdrage aan kunt leveren.
We kunnen extreme armoede uitroeien, kindersterfte verleden tijd maken en het misbruik van dieren in de intensieve veeteelt beëindigen.
Maar we hebben haast: we willen die problemen zo snel mogelijk oplossen, in de komende decennia nog, en juist daarom moeten we selectief zijn.

Effectiviteit
Niet alle initiatieven zijn gelijk geschapen; er is een groot verschil tussen de goede en de beste initiatieven. Er zit namelijk een factor 100 verschil tussen de allerbeste en slecht scorende goede doelen.
We richten ons dan ook op grotere problemen in plaats van kleinere; op uitdagingen die nu genegeerd worden; en waar effectieve oplossingen voor bestaan.

De Tien Procent Club
We willen de lat hoger leggen voor onszelf. En we willen het concreet maken. Daarom: de tien procent club.
Is tien procent van je inkomen geven dan de perfecte oplossing?
Nee.
Maar daar gaat het niet om.
Dit is een begin, een nieuwe start. Van zelf verantwoordelijkheid nemen. Van samen beter worden in goed doen.


ONZE NEGEN GEBODEN

1. Ambitieus
Wij denken dat de wereld veel beter kan worden als we onze talenten en middelen gericht inzetten.

2. Actiegericht
We lossen problemen op door er wat aan te doen, niet door er alleen maar over te praten.

3. Voor systeemverandering
Het liefst pakken we problemen bij de wortel aan.

4. Selectief
We richten ons op de grootste problemen van deze tijd. Voor minder komen we ons bed niet uit.

5. Niet bang om raar te zijn
De oplossingen waar wij het meeste verschil kunnen maken zijn vaak minder bekend, of kunnen zelfs vreemd overkomen.

6. Optimistisch
De wereld was ooit veel slechter dan vandaag; wij geloven dat de toekomst nóg veel beter kan zijn.

7. Realistisch
Dat de wereld te verbeteren is wil nog niet zeggen dat het makkelijk is. Als de feiten veranderen, dan veranderen we ook van mening. We cultiveren een onderzoekende, nieuwsgierige houding.

8. Resultaatgericht
We voeren continu gesprekken over effectiviteit. We zijn geen robots, maar in de strijd tegen onrecht geloven we wel dat meer ook beter is.

9. Saamhorig en inclusief
Voor ons gaat ambitie niet gepaard met afgunst en ellebogenwerk, maar met vriendschap en inspiratie. We willen *samen* beter worden in goed doen.

Tien Procent Club - Decorative
Onze ideeën